گزیده هایی از حقوق جزا در قرآن
52 بازدید
ناشر: انتشارات خرسندی
نقش: نویسنده
شابک: 9786001142208
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 100
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
پدیده جزایی، جرم و مجازات، سه عنوان از موضوعات حقوق جزای عمومی و اختصاصی می باشند که در این نوشتار بررسی شده، سپس آیات همخوان با آنها در قرآن کریم، مورد کند و کاو قرار گرفته اند. تعریف فشرده واژه ها در دانش مزبور و گزینش آیه های همسو و گاه، در پیوند نسبی با آنها، رویکرد این مجموعه را تشکیل می دهد. گفتنی است گستره بررسی، فراگیر و در بر دارنده همه اصطلاحات حقوق جزا نمی باشد، بلکه از میان انبوه مطالب مطرح در این دانش و نیز قران کریم، تنها ، شماری از آنها گزینش شده اند.