پژوهشی فقهی و حقوقی در باره معاونت در قتل عمد
50 بازدید
ناشر: همای غدیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی