اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی
59 بازدید
محل نشر: مجله معرفت/106/از صفحه71 تا85
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی