ثبوت وزوال حق از دیدگاه امام خمینی و حقوق موضوعه ایران
61 بازدید
محل نشر: اندیشه حکومت/جکیده مقالات/صفحه228
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی